Etusivu > Uutiset > Sisältö
Electric Motos Energiatehokkuuden edistäminen
Aug 11, 2017

Tämä järjestelmä laadittiin moottoritehon energiatehokkuuden edistämissuunnitelman (2013-2015) (GXBLJ 〔2013〕 nro 226) täytäntöönpanemiseksi, mikä nopeuttaa teollisuuden energiansäästöä ja kustannusten alentamista, edistää teollisuuden muutosta ja parantamista sekä parantaa energiatehokkuutta moottorimme maakunnissa kattavasti.


I Genera Idea

Tavoitteena on kehityksen tieteellinen kehitysnäkymä ja sähkökäyttöisten moottoreiden energiatehokkuuden parantaminen keskittyen lähinnä sähkömoottoreiden tärkeisiin yhteyksiin, mukaan lukien tuotanto ja käyttö jne., Nopeuttaa tehottomien moottoreiden poistamista, kiinnittää huomiota merkittäviä ponnisteluja tehokkaiden INDUKAATIMATTOREIDEN kehittämiseen ja edistämiseen sekä korkean hyötysuhteen sähkömoottorin markkinaosuuteen; painopisteenä edistyneiden energiansäästöä edistävien tekniikoiden edistämisessä (servomoottorien ja muiden teknologioiden muutos), nopeuttamaan AC-moottorijärjestelmän energiaa säästävää muutosta; vahvistamaan politiikan tukea ja ohjausta, standardien eritelmien sitovaa voimaa sekä valvontaan ja hallintaan asteittain luomaan täytäntöönpanomekanismi, jossa yhdistyvät kannustimet ja rajoitteet, parantavat kattavasti induktiomoottoreiden energiatehokkuutta, edistävät sähköautoalan muutosta ja parantamista, ja edistämään "kahdennentoista viisivuotissuunnitelman" energiansäästön ja päästövähennystavoitteen saavuttamista.


II. Tärkeimmät tavoitteet

Vuoteen 2015 mennessä se saavuttaa sähkömoottoreiden parannuksen, sillä 50 prosenttia pienjännitekaapeleista koostuvista kolmivaiheisista oravahehkimo-asynkronimoottoreista ja 40 prosentissa suurjännitteisistä sähkömoottoreista tuotti kyseisenä vuonna korkeiden energiatehokkuusstandardien - tehokas moottori; keräävät aktiivi- sesti tehokkaita INDUCTION MOTORS -laitteita, poistavat matalataajuisten moottoreiden käytön ja toteuttavat sähkömoottorijärjestelmän energiaa säästävän teknologisen muutoksen 10 miljoonalla KW: llä (ks. liite kaupunkien tehtävien hajottamiseksi); saavuttaa energiaa säästävä transformaatio pilottihankkeen edistäminen 5000 ruiskuvalukoneet (mukaan lukien ekstruuderit) Foshan ja Dongguan. Odotetaan saavuttavan 5 miljardin kWh: n virran säästöä, mikä vastaa 1,57 miljoonaa tonnia tavallista kivihiilen säästöä ja 4,25 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuonna 2015.


III. Päätehtävät

(I) Edistää tehokkaita sähkömoottoreita. Lisätään myynninedistämistoimia korkean tehokkuuden omaavien moottoriajoneuvojen valmistajien ja sen mallien osalta. Uusi vuoden 2012 moottorienergiatehokkuusstandardi toteutettiin tiukan kiellon takia pienitehoisia moottoreita vähemmän kuin moottoritehtaiden valmistama energiatehokkuustaso 3. Vahvistetaan poliittista neuvontaa ja energian arviointia sekä sähkömoottoreiden energiatehokkuusmerkkien kirjaamista, jotta varmistetaan, että kaikki lisääntyneet sähkömoottorit täyttävät tehokkaiden induktiomoottoreiden energiatehokkuusvaatimukset ja ohjaavat olemassa olevia moottorivalmistajia asteittaiseen muutokseen ja tehokkaiden sähkömoottoreiden tuotanto.

(II) Pienitehoisten sähkömoottoreiden poistaminen. MIIT: n liikkeessä olevien käyttämien matalahyötysuhteiden moottoreiden poistamista koskevan reittikartan mukaisesti käytimme parhaiten keinoja, kuten hallinnolliset, markkinat ja taloudet jne., Jotta edistettäisiin vanhoja ja matalahyötysuhteisia moottoreita vähitellen poistua sovellusmarkkinoilta.

(III) Moottorijärjestelmän energiansäästön tekninen muutos. Opas ja tukevat yrityksiä asettamaan etusijalle korkean hyötysuhteen omaavia moottoreita, jotka korvaavat vähän tehokkaat sähkömoottorit; käyttää kehittynyttä tekniikkaa sähkömoottoreiden ja vetävien laitteiden muunnosta vastaavaksi. Keskeiset yritykset, joiden vuotuinen virrankulutus on yli 10 miljoonaa KW, on kehitettävä mahdollisimman pian (2013-2015) sähkömoottorijärjestelmän energiaa säästävä muutosjärjestelmä ja perustuttava kolmen vuoden energiatehokkuuden parantamiseen tavoite, muutospainotus ja toimenpiteet, kokonaisinvestointi ja toteutuskehitys elektro-moottorijärjestelmissä.

(IV) Kymmenien tuhansien ruiskupuristuskoneiden pilottihankkeiden toteuttaminen energiansäästöä ja sähkömoottorien muutosta muilla avainaloilla. Edistää vaihtovirtamoottoreiden energiatehokkuuden parantamista ruiskuvalukoneiden kanssa läpimurtoina, toteuttaa Foshanissa ja Dongguanissa 10 000 ruiskuvalukoneiden (mukaan lukien suulakepuristimet) energiaa säästäviä muutospilottien esittelyhankkeita ja vähitellen edistämään energiatehokkuuden parantamista sähkömoottoreista yhdestä avainteknologiasta muihin induktiomoottoreiden energiankulutuksen keskeisiin toimialoihin. Kaupunkien rohkaiseminen valitsee moottoriteollisuuden keskeiset teollisuudenalat tekemään muutospilottien demonstraatiota paikallisten toimialojen ominaispiirteiden mukaan pisteistä alueittain edistääkseen sähkömoottorin energiatehokkuuden edistämissuunnitelman toteuttamista.


IV. Työtoimenpiteet

(I) Tavoitevastuun toteuttaminen. Eri alueiden talous- ja tietotekniikkaosastojen on kehitettävä erityinen täytäntöönpanojärjestelmä moottoreiden energiatehokkuuden edistämiseksi omilla alueillaan, tehtävä tehtävä hajoaa vuoteen mennessä, huolehtii tehtävien suorittamisesta maakunnallisesti ja antaa työohjeita valmistaville yrityksille ja käyttää sähkömoottoreita omilla alueillaan. Sähkömoottorituotantoyritysten on suoritettava itsearviointi perusteellisesti ja kehitettävä erityistä energiatehokkuuden edistämissuunnitelmaa akimoottorille. Useilla alueilla ja yrityksillä on suuri merkitys sähkömoottorin energiatehokkuuden edistämisessä, ja toteutus on tärkeä sisältö kunnallisten hallitusten energiansäästötavoitteiden arvioinnissa ja arvioinnissa sekä yritysten energiansäästön arvioinnissa.

(II) Vahvistetaan taloudellista ohjausta

Aluetta varten myönnetyt erityiset varat käytetään tukemaan energiatehokkuuden edistämissuunnitelmaa 20: n kaupungin prefektuurin tasolle tai sen yläpuolelle (lukuun ottamatta Shenzhenä) koko maakunnassa siten, että tuet korvataan palkkioilla. Muunnetuille moottoreille, jotka vastaavat uusien moottoreiden energiatehokkuusstandardien mukaisia ​​(2012-versio), standardi maakuntatuki on 140 yuania / kW Guangdongin koillis- ja luoteisosilla ennen sähkömoottorin tehon muuttamista ja 100 yuania / kW Pearl River Delta -alue ennen sähkömoottoreiden muuntamista ja asiaa koskevia täytäntöönpanosääntöjä kehittää erikseen Guangdongin talous- ja tiedotustoimisto yhdessä Guangdongin maakunnan taloushallinnon kanssa. Kannustetaan eri alueita myöntämään varoja, joiden määrä on 200 yuania / kW; alueet ja kaupungit, joilla on hyvät taloudelliset resurssit, voivat myös nostaa standardit perustuen sähkömoottorijärjestelmän energiansäästöön ja muuntamiseen. Jos sähkömoottorijärjestelmän energiansäästö ja muutos toteutetaan sopimustekniikan energianhallinnassa, energiapalveluyritysten on sovellettava muutosavustuksia. Jos yritys hankkii sähkö- moottorijärjestelmän energiansäästö- ja muutosavustuksia, se ei vaikuta hakemaan ja nauttimaan muista kansallisista ja maakunnista energiaa säästävistä rahoitushankkeista.

III) Lisätään poliittista tukea. Ensinnäkin vahvistetaan sähkömoottorin valmistajan erityiskatsausta ja kannustetaan lisäämään moottoreiden tuotantokapasiteettia korkean hyötysuhteen omaavalla moottorilla. Toiseksi vahvistetaan sähkö- moottoria käyttävien yritysten erityiskatsausta ja kieltäydytään hyväksymästä vastavalmistuneita, kunnostettuja tai laajennettuja hankkeita, jotka edelleen valitsevat pienitehoisten moottoreiden ja järjestelmien käytön varmistaakseen, että kaikki lisääntyneet moottorit ovat erittäin tehokkaita vetämällä laitteita. Kolmanneksi pannaan täytäntöön energiatehokkaiden tuotteiden edistämistukien, energiansäästö- ja ympäristönsuojeluvälineiden verokannustimien jne. Politiikat, kun otetaan huomioon korkean hyötysuhteen moottoreiden valinta energian säästämiseen tarkoitettujen tuotteiden ja ihmisten hyväksi tulemisen edellyttämiksi edellytyksiksi. hyötyprojekteihin. Neljänneksi DSM: n pilottialueet ja ADB: n energiatehokkuuden voimalaitoshanke on asetettava etusijalle sähkömoottorijärjestelmän energiansäästön ja muutoksen toteuttamiseksi ja vihreiden lainojen tueksi. Viidenneksi kannustetaan eri kaupunkeja kytkemään moottoreiden energiatehokkuuden edistämissuunnitelman toteuttaminen kaupallisessa tehonohjauksessa jne. Ja antamaan etusijalle yritykset, jotka täydentävät moottoritehoa energiatehokkuuden edistämisessä.

(IV) Vahvistetaan valvontaa ja tarkastusta. Eri alojen talous- ja tietotekniikan osastot sekä laatu- ja teknologianvalvontaosasto tekevät erityistä valvontaa energiatehokkuusstandardien toteuttamisesta ja pienjännitteisten kolmivaiheisten oravahehkojen asynkronisten moottoreiden valmistajien keskeisten sähkönkulutusyritysten alhaisen tehokkuuden moottoreiden poistaminen käytöstä. Ilmoittakaa oikaisupyyntö yrityksiin, jotka vielä tuottavat vähä- tehokkaita moottoreita ja yritykset, jotka käyttävät sähkömoottoreita, jotka eivät poista tarpeettomia tehottomia moottoreita, ja täsmennetään korjausajan; yritykset, jotka eivät suorita oikaisuja suunnitellulla tavalla tai jotka eivät vieläkään noudata standardeja oikaisun jälkeen, katsotaan ylittäneen energiankulutuksen rajan alle 30 prosentilla ja rankaisevat sähkön hinnat toteutetaan, ja niistä ilmoitetaan asianomaisille viranomaisille ja rahoituslaitokset ja altistuminen julkiselle sektorille. Yritykset, jotka eivät ole toimittaneet käytönaikaisten moottoreiden perustietojen asiaankuuluvia materiaaleja, ei katsota eliminoiviksi vaatimusten mukaisiksi alhaisen tehokkuuden omaaville moottoreille.

(V) Sopimusten energianhallinnan edistäminen. Tuetaan sopimusten energianhallintatilan käyttöä moottoreiden energiatehokkuuden edistämiseksi. Kannustaa korkean suorituskyvyn moottoreiden valmistajaa perustamaan energiapalveluyritys tai toimimaan yhteistyössä ammattimaisen energiapalveluyrityksen kanssa; valitse joitakin toimialoja tai aloja, joissa matalatehokkaita moottoreita on edistettävä sopimussuhteen energianhallinnassa. Kannustaa ammattialan energiayhtiötä tekemään teknisiä muutoksia yrityksen moottorijärjestelmään ja julkaisemaan ajallaan sähkömoottorijärjestelmän energiapalveluyrityksen suosittelemaa luetteloa. Lisätään tehokkuusmoottoreiden markkinointi- ja luottotuen parantamista ja moottorijärjestelmän energiaa säästävien teknisten muutosten sopimusten energiahallintaprojekteja.

(VI) Vahvistetaan julkisuutta ja koulutusta. Talous- ja tietotekniikkakomponenttien on edistettävä voimakkaasti kehittyneitä tekniikoita, joilla edistetään sähkömoottoreiden energiansäästöä ja järjestävät ja suorittavat koulutuksia moottoreiden energiatehokkuuden edistämiseksi eri toimialoilla tarkoituksenmukaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten on hyödynnettävä täysimääräisesti energiaa säästäviä julkisuuskuukausia ja energiansäästövalmennuksia, ponnisteltava enemmän mainonnassa, ohjattava moottorituotantoa ja käyttävät yrityksiä, toimialajärjestöjä, energiaa säästäviä yksiköitä ja tiedotusvälineitä osallistumaan yhteisesti sähkömoottoreiden energiatehokkuuden edistämisessä ja luoda hyvä ilmapiiri yhdessä tehokkaiden moottoreiden edistämiseen.


V. Organisaation johtaminen

Provincial Economic & Information Commission ja Provincial Quality Supervision Bureau perustivat johtavan maakunnallisten moottoreiden energiatehokkuuden edistämistyöryhmän, jonka kokonaisvastuu sähkömoottorin energiatehokkuuden edistämissuunnitelman toteuttamisesta, edistämisestä ja koordinoinnista . Perustamaan Provincial Motoren Energiatehokkuuden edistämisvirasto, joka vastaa organisaatioiden työstä, mukaan lukien asianmukainen edistäminen, koulutus ja teknologian edistäminen. Talous- ja tietotekniikkaosasto Eri alueilla sijaitsevat osastot vastaavat sähkömoottorin energiatehokkuuden edistämistoimista tällä alueella. Moottoreiden energiatehokkuuden edistämistoiminnan toteuttamistiedot eri alueilla on ilmoitettava Provincial Economic & Information Commissionille ja maakunnan laadunvalvontatoimistolle ennen kunkin vuoden marraskuun 15 päivää ja täytäntöönpanoa koskevat tiedot 10.6.2013-31.12.2013 on toimitettava ennen 15.12.2013.